OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Program szkoleniowy TheGreefa

Home >Program szkoleniowy

Partnerzy TheGreefa przygotowali materiały szkoleniowe składające się z pięciu modułów, które przedstawiają końcowe wyniki naszej pracy w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii w szklarniach.

Opublikowany Podręcznik szkoleniowy przedstawia treść programu szkoleniowego w formie pliku PDF dostępnego do pobrania.

Podręcznik jest dostępny w języku polskim.Inne interesujące materiały, streszczenia praktyk i publikacje można znaleźć w naszej sekcji DO POBRANIA.

Nagrania szkoleniowe

Oprócz podręcznika szkoleniowego, treść jest również prezentowana przez partnerów TheGreefa w formie prezentacji wideo.