OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Demonstratory i Studia przypadków

Home > Demonstrators

W oparciu o ocenę rynku technologia wybrana w projekcie zostanie poddana symulacji w Toskanii (Włochy) i w regionie Almerii (Hiszpania) w odniesieniu do kilku reprezentatywnych upraw.

Technologia zostanie zademonstrowana w dwóch różnych regionach klimatycznych: w Szwajcarii skoncentrowano się na ogrzewaniu i sezonowych magazynach, natomiast w Tunezji na chłodzeniu i odzyskiwaniu wody.