OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Studium przypadku we Włoszech

Home > Case study in Italy

W oparciu o ocenę rynku, rozwiązania technologii energetycznej wybrane w projekcie będą symulowane w szklarni Sfera (południowa Toskania – Włochy) i w odniesieniu do dwóch reprezentatywnych upraw (pomidor i bazylia).

Opis

System szklarniowy Sfera, reprezentuje system wysokiej technologii i stanowi jedną z nowych metod produkcji rolnej o wysokiej jakości. Jest to studium przypadku z odzyskiem wody i efektywnością energetyczną w szklarniach.

Studium Sfera stanowi idealny przykład wyzwań związanych z intensywnym i wysokiej jakości rolnictwem śródziemnomorskim, szczególnie w ważnych obszarach wyzwań, jakimi są wydajność wody i energii. Studium przypadku Sfera będzie w stanie analizować zebrane dane w swoim przedsiębiorstwie i dzielić się nimi z partnerskimi uniwersytetami i firmami.

Celem działań w ramach studium przypadku będzie zatem analiza danych zebranych w ciągu roku, w zależności od zmian klimatycznych i potrzeb kulturowych szklarni, w celu określenia najlepszych potrzeb projektowych, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty energii i poprawić jakość i wydajność.

Analiza ekonomiczna kosztów produkcji wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie danych przedsiębiorstwa. Analiza ta uwzględnia wszystkie koszty produkcji pomidorów i bazylii (nakłady niezbędne do upraw, pracy i inwestycji) oraz dochód Sfery (cena produkcji i sprzedaży).

Celem działań w ramach włoskiego studium przypadku będzie również identyfikacja nowych partnerów oraz określenie sposobu zastosowania technologii w nowych szklarniach.