OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Szklarnia w Szwajcarii

Home > Greenhouse in Switzerland

Kontrola wilgotności, ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie za pomocą jednego procesu zostanie zademonstrowane w szklarni Meyer Orchideen AG w Szwajcarii, w pobliżu lotniska w Zurychu.

Opis

Lokalizacja
Firma Meyer Ochideen AG jest bardzo innowacyjnym przedsiębiorstwem: została założona w 1937 roku i obecnie produkuje 500 000 storczyków rocznie na powierzchni 16 000 m2 w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu środków oszczędzania energii w ostatnich latach, takich jak instalacja gruntowej pompy ciepła, dużego systemu ogrzewania zrębkami drzewnymi oraz systemu fotowoltaicznego o mocy 124 kWp, zużycie energii zostało znacznie zredukowane.

Firma Meyer Orchideen AG dostrzegła w technologii TheGreefa ogromny potencjał do dalszej redukcji zużycia energii i zwiększenia udziału energii odnawialnej dzięki możliwości posiadania bezstratnych sezonowych magazynów energii.

Demonstrator
System sorpcyjnej klimatyzacji szklarni jest stosowany do klimatyzacji szklarni nr. 12 firmy Meyer Orchideen AG w Wangen koło Dübendorfu. Storczyki w tej szklarni znajdują się w fazie kwitnienia, co wymaga stałego klimatu w pomieszczeniu z temperaturą od 18°C do 22°C i wilgotnością względną od 50% do 70%.

Główne cechy to:
• powierzchnia szklarni: 600 m2;
• 9 jednostek klimatyzacyjnych (absorberów), o mocy grzewczej/chłodzącej 8kW każda, każda na ok. 50 m2 powierzchni stołów do sadzenia;
• nawiew powietrza na wysokości sufitu, równomiernie rozmieszczony na stołach do sadzenia;
• włączenie do obiegu grzewczego i systemu wody studziennej regulacji temperatury cieczy termochemicznej (TCF) w absorberze;
• obudowa stołów do sadzenia roślin, rozprowadzenie powietrza pod stołami;
• zainstalowany na zewnątrz desorber obsługujący wszystkie 9 systemów, w tym zbiorniki ze stężonym i rozcieńczonym TCF;
• integracja absorbera z systemem chłodzenia wyparnego umieszczonego bezpośrednio na stołach do sadzenia;
• połączenie z systemem odnawialnym szklarni (kocioł na drewno, pompa ciepła do wody gruntowej, panele fotowoltaiczne i woda ze studni);
• ekrany cieniujące automatycznie otwierane i zamykane w celu ochrony upraw przed promieniowaniem słonecznym i zmniejszenia strat cieplnych przez dach w nocy;
• magazyny buforowe dla skoncentrowanego i rozcieńczonego TCF;
• zastosowany TCF: MgCl2.

Demonstrator będzie pracował w trybie w pełni automatycznym przez okres testowy wynoszący co najmniej jeden rok. TCF będzie regenerowany w desorberze przez podłączenie go do neutralnego pod względem emisji CO2 systemu grzewczego szklarni (kocioł na drewno, pompa ciepła do wody gruntowej i panele fotowoltaiczne).

Właściwości TCF przechowywanych w plastikowych zbiornikach umieszczonych poza szklarnią będą okresowo analizowane, aby upewnić się, że nie nastąpiła degradacja i aby wykazać, że TCF może być wykorzystany jako bezstratne medium do sezonowego przechowywania energii.