Projekt

Projekt ma na celu opracowanie nowej technologii ogrzewania, chłodzenia, kontroli wilgotności powietrza i odzysku wody w szklarniach oraz suszenia produktów rolnych z wykorzystaniem zasad konwersji termochemicznej opartej na wykorzystaniu roztworów soli.

Czytaj dalej

Demonstratory

W ramach dwóch różnych demonstratorów w klimacie środkowoeuropejskim (ogrzewanie) i śródziemnomorskim (chłodzenie, odzyskiwanie wody i odsalanie) technologia będzie testowana, dalej rozwijana i rozpowszechniana

Czytaj dalej

Szkolenie

Zobacz Program szkoleniowy TheGreefa, aby dowiedzieć się o końcowych wynikach projektu. Poznaj opracowane technologie i sposób ich demonstracji. Pobierz podręcznik szkoleniowy lub obejrzyj nasze szkoleniowe prezentacje wideo.

Czytaj dalej

Wideo TheGreeFa

Co robi TheGreefa i dlaczego jest potrzebna

Obecnie ogrodnictwo szklarniowe związane jest z najwyższą wydajnością spośród wszystkich powszechnie stosowanych metod w rolnictwie. Zużycie energii, zwłaszcza na cele grzewcze w Europie Środkowej jest nadal wysokie, podczas gdy w Europie Południowej rosnące niedobory wody zmuszą do stosowania odsalania wody morskiej, co również może spowodować skokowy wzrost zapotrzebowania na energię.
TheGreeFa proponuje rozwiązania dla upraw szklarniowych, które odzyskują ciepło utajone z wilgotnego powietrza, które w przeciwnym razie nie jest wykorzystywane, oraz czystą wodę z wilgoci.

Zwiększenie efektywności
energetycznej / zmniejszenie
zużycia energii

Duże wykorzystanie energii
odnawialnej

Oszczędność kosztów

Podobne lub powiązane projekty

Projekt

Temat


H-DisNet (H2020, 2016-2019)

Rozwój i demonstracja technologii opartych na kontroli klimatu i wilgotności z wykorzystaniem TCF. Chociaż koncentruje się głównie na budynkach i przemyśle (ogrzewanie, chłodzenie, kontrola wilgotności i suszenie przemysłowe), skupia się również na przemyśle szklarniowym jako głównym użytkowniku po stronie popytu.

“Energy Network Berlin Adlershof”

Skupia się to na kontroli klimatu w budynkach przy wykorzystaniu szklarni fasadowych i dachowych jako źródła energii cieplnej.

GreyWaCool (AIF and German Ministry
BMWI)

Dostarczy to ważnych informacji na temat potencjalnego wykorzystania chłodzenia wyparnego podczas oczyszczania wody szarej.


“Sorptiv low temperature dryer (Innosuisse, no. 34634.1 INNO-EE)

Studium wykonalności niskotemperaturowej suszarni do produkcji ziół do herbaty. Główny nacisk położono na wybór TCF oraz obliczenie potencjału oszczędności energii i pojemności magazynowej.

Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration (NEFERTITI). H2020- RUR-2017-1

Tworzenie sieci i demonstracja europejskich gospodarstw rolnych z naciskiem na tworzenie innowacji i budowanie wiedzy wśród gospodarstw rolnych.


Energy Optimisation in European Greenhouses (GREENNERGY). COLLCT- 2015-012566

Studium dróg optymalizacji energetycznej w europejskim rolnictwie intensywnym.

Watergy, A Novel Humid-air-collector System For Combined Water Treatment, Space-cooling And -heating: NNE5/683/2001

Obieg wody z wykorzystaniem dziennego/nocnego zasobnika ciepła jako podstawy dla ewaporacji w zamkniętej szklarni


Cycler Support RTD FP 6 - INCO, #031697

Porównanie nowych technologii szklarniowych mających na celu odzysk wody

“Greenhouse based desalination for sustainable agriculture in desert climate”, German Ministry of Research and STDF Egypt (01DH12009)

Paro-kondensacja w szklarniach z wykorzystaniem cyklu osuszania