OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

State-of-art

Home > Solutions

Magazynowanie i transport energii bez potencjalne straty

• Wykorzystanie naturalnej wentylacji do kontroli temperatury i wilgotności powietrza w śródziemnomorskich szklarniach.
• Szklarnia przykryta folią z tworzywa sztucznego.
• Pasywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do kontroli klimatu w szklarni.
• Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii odnawialnej wykorzystywanej w szklarni.

Opis

Na obszarze śródziemnomorskim dominują dwa rodzaje szklarni pasywnych: szklarnie z dachem spadzistym (typu Almería lub Canary) o konstrukcji składającej się z pionowych słupków i podwójnej siatki drucianej w pokrywie oraz szklarnie wieloprzęsłowe z dachem zakrzywionym o konstrukcji metalowej i łukami w pokrywie. Szklarnie te posiadają plastikową pokrywę i są wyposażone w boczne i dachowe otwory wentylacyjne, wyposażone w ekrany chroniące przed owadami.

Oba typy szklarni wykorzystują naturalną wentylację do regulacji temperatury i wilgotności powietrza, otwierając okna: usuwany jest nadmiar ciepła wytwarzanego przez promieniowanie słoneczne oraz nadmiar wilgoci wytwarzanej przez transpirację roślin. Jednak w okresie zimowym wentylacja powodowała jednocześnie znaczne straty energii cieplnej, obniżając nadmiernie temperaturę wewnątrz.

W szklarniach z dachem dwuspadowym otwory wentylacyjne są obsługiwane ręcznie. W szklarniach wieloprzęsłowych okna są automatycznie otwierane i zamykane przez system kontroli klimatu, bazujący na wilgotności i temperaturze powietrza wewnątrz. Rozwiązanie ze szklarnią wieloprzęsłową obejmuje zastosowanie wewnątrz podwójnego dachu, uważanego za pasywny system oszczędzania energii, który pozwala na zmniejszenie strat energii przez promieniowanie podczerwone i konwekcję w pokryciu.