OK

Ciecze termochemiczne w uprawie szklarniowej

Do pobrania

Społeczności TheGreeFa w otwartych repozytoriach

Kliknij na logo by odwiedzić repozytorium

Nr

Tytuł

Język

Pobierz

PA1

Wpływ wilgotności na jakość plonów

polski

PA2

Metody kontroli wilgotności w rolnictwie szklarniowym

polski

PA3

Wykorzystanie transpiracji roślin do ogrzewania

polski

PA4

Odzysk wody z wilgotności powietrza

polski

PA5

Uprawa szklarniowa w gorących i suchych regionach klimatycznych z wykorzystaniem środowisk zamkniętych

polski

PA6

Szklarnie tunelowe o zwiększonej powierzchni

polski

PA7

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w szklarniach

polski

PA7

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w szklarniach

polski

PA8

Absorpcyjne systemy suszenia żywności i innych produktów

polski

PA9

Technologie wielosektorowe

polski

PA10

Modelowanie szklarni

polski

PA11

Charakterystyki desykantów

polski

PA12

Poprawa ekonomii i konkurencyjności w szklarniach

polski

PA13

Oszczędność energii w regionach o gorącym i suchym klimacie

polski

PA14

Potencjał rynkowy

polski

PA15

Wpływ środowiskowy

polski

PA16

Analiza ekonomiczna

polski

PDF

PA17

Przeszkody / bariery na drodze do komercjalizacji

polski

PDF

PA18

Studia przypadków - Szklarnie w Hiszpanii i we Włoszech

polski

PDF

PA19

Studium przypadku: szklarnia Sfera

polski

PDF

PA20

Mapowanie interesariuszy

polski

PDF

PA21

Ciecz termochemiczna jako wsparcie chłodzenia mechanicznego

polski

PDF

PA22

Pierwsze wyniki zastosowania ciekłego osuszacza do kontroli klimatu w tunezyjskich szklarniach: Tunezyjskie studium przypadku

polski

PDF

PA23

Modelowanie i symulacja systemu absorbera

polski

PDF

PA24

Projekt zgodny z celami zrównoważonego rozwoju (SDG)

polski

PDF

PA25

Wykorzystanie drukarki 3D do konstrukcji absorbera

polski

PDF

PA26

Ewolucja konstrukcji absorbera

polski

PDF

PA27

Zanieczyszczenia w płynach termochemicznych

polski

PDF

PA28

Produkcja pomidorów w zamkniętych szklarniach z systemami kontroli klimatu z ciekłym środkiem osuszającym – studium przypadku w Tunezji

polski

PDF

PA29

Innowacyjne praktyki spełniają unijne normy środowiskowe

polski

PDF

PA30

Możliwości i wymagania wykorzystania płynów termochemicznych w kontroli klimatu w szklarniach

polski

PDF